MTM-1

Metoda MTM-1 je vhodná pro hromadnou výrobu typ procesu 1.

.

Podmínkou účasti v tomto kurzu je nutnost předchozího absolvování kurzu MTM-1 Base.

.

MTM-1 v této části staví na poznatcích z MTM-1 Base. Rozšiřuje praktickým způsobem znalosti a dovednosti tvorby analýz. Popisuje možnosti v stávajícím, ale i plánovaném procesu. Učí analýzou uspořádat poznatky k tvorbě pracovišť, navrhování přípravků, pomůcek a nástrojů, poznatky pro učení a vývoj metod práce.

.

Absolvování kurzu MTM-1 opravňuje k provádění analýz v MTM-1.

Cíl

Tvorbou analýz účastník dává základ pro řízení firemní produktivity práce.

Účastník zná

 • vývoj a stavbu základních postupů MTM
 • zařazení základních postupů MTM do vícerozměrného datového systému MTM
 • oblasti použití základních postupů MTM

Účastník umí

 • plánování a tvorbu pracovních procesů a pracovišť
 • popis a obecné hodnocení pracovních obsahů
 • zlepšování existujících pracovních systémů
 • provádění analýz v MTM-1

Obsah

 • jednotlivé základní pohyby rukou – začleněno do metody
 • jednotlivé základní pohyby těla – začleněno do metody
 • mentální funkce – začleněno do metody
 • přesnost metody MTM, náročnost kontroly
 • práce oběma rukama
 • postupy při tvorbě a využití analýz MTM-1
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Základní cena: 21 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 19 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Brose, Prievidza
Datum závěr. zk.: 4.9.2020
Lektor: Milan Skála
tel. +420 774 293 290
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení je v 8:30 hod. Místo konání: Brose, Prievidza
Místo konání:
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko
Datum závěr. zk.: 23.10.2020
Lektor: Ing. Jozef Repko
tel. +421911567077
Poznámky:
Začátek kurzu a prezence v pondělí v 8:30 hod. Místo konání kurzu: Žilina
Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 4.12.2020
Lektor: Milan Skála
tel. +420 774 293 290
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení v 8:30 hod. Místo konání: Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav