MTM-UAS

MTM-UAS je datový systém MTM pro sériovou výrobu.

.

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost předchozího absolvování kurzů MTM-1.

Učební cíle

Školení UAS zprostředkovává znalosti a zručnosti ohledně obsahu, systematičnosti a praktického používání systému procesních prvků UAS, který se skládá ze systému prvků základních procesů UAS a ze standardních procesů UAS.

Účastník zná

 • systém procesních prvků UAS a pozadí vývoje,
 • začlenění UAS do systému procesních prvků MTM,
 • principy vývoje a popisu standardních procesů sériové výroby,
 • význam úrovně metod a jejich ovlivňujících veličin,
 • předpoklady používání UAS.

Účastník umí prakticky používat základní procesy UAS a standardní procesy UAS v systému procesních prvků UAS, zvláště

 • pro strukturování, plánování a tvorbu procesů a pracovišť,
 • pro popis a vyhodnocení pracovního obsahu,
 • pro vývoj a popis vnitropodnikových standardních procesů.

Obsah

 • historický vývoj rozborové metody UAS
 • význam měření práce, metody měření práce, datové úrovně
 • pohybové celky - procvičování
 • použití UAS v podniku
 • analýzy – postup při sestavování, technika rozborů
 • hodnoty rozsahu výroby – použití, zpracování
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Cena: 21 000,- Kč
Cena pro aspiranty Sdružení: 18 600,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 17 200,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko
Datum závěr. zk.: 2.11.2018
Lektor: Ing. Jozef Repko
tel. +421911567077
Poznámky:
Jedná se o veřejný kurz, který probíhá 1 týden, zahájení a prezence je v den zahájení v pondělí v 8:30 hod. Místo konání: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko S sebou si vezměte: psací potřeby, kalkulačku, poznámkový blok, zvýrazňovač.
Místo konání:
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o. , Znojmo
Datum závěr. zk.: 16.11.2018
Lektor: Milan Skála
tel. +420 774 293 290
Poznámky:
Jedná se o interní (uzavřený)kurz firmy EGSTON, který probíhá 1 týden, zahájení a prezence je v den zahájení v pondělí v 8:30hod. Místo konání: firma EGSTON, Znojmo S sebou si vezměte: psací potřeby, kalkulačku, poznámkový blok, zvýrazňovač.
Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 23.11.2018
Lektor: Ing. Ivan Malý
tel. +420 721 412 681
Poznámky:
Kurz probíhá 1 týden, zahájení a prezence je v den zahájení v pondělí v 8:30 hod. Místo konání: Vzdělávací centrum Sdružení MTM, Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav. S sebou si vezměte: psací potřeby, kalkulačku, poznámkový blok, zvýrazňovač.
Místo konání:
Vzdělávací centrum, Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 21.12.2018
Lektor: Ing. Marie Karbusová
tel. +420 774 293 983
Poznámky:
Kurz probíhá 1 týden, zahájení a prezence je v den zahájení v pondělí v 8:30 hod. Místo konání: Vzdělávací centrum Sdružení MTM, Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav. S sebou si vezměte: psací potřeby, kalkulačku, poznámkový blok, zvýrazňovač.