MTM-UAS

Kurz MTM-UAS je datový systém MTM vhodný pro sériovou výrobu typ procesu 2.

.

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost předchozího absolvování kurzů MTM-1 Base.

.

MTM-UAS v této části staví na poznatcích z MTM-1 Base. Rozšiřuje praktickým způsobem znalosti a dovednosti tvorby vlastních analýz. Popisuje možnosti v stávajícím, ale i plánovaném procesu. Učí analýzou uspořádat poznatky k tvorbě pracovišť, navrhování přípravků, pomůcek a nástrojů, poznatky pro učení a vývoj metod práce.

Absolvování kurzu MTM-UAS opravňuje k provádění analýz v MTM-UAS.

Cíl

Cílem kurzu je nácvik tvorby časových analýz, možnost využití MTM-UAS při návrhu produktů, výrobních prostředků, pracovních postupů a trvalé zlepšování podnikových procesů v podmínkách sériové výroby.

Kurz MTM-UAS zprostředkovává znalosti a zručnosti ohledně obsahu, systematičnosti a praktického používání systému procesních prvků MTM-UAS, který se skládá ze systému prvků Základních procesů MTM-UAS a ze Standardních procesů MTM-UAS.

Účastník zná

 • systém procesních prvků MTM-UAS a pozadí vývoje
 • začlenění MTM-UAS do systému procesních prvků MTM
 • principy vývoje a popisu standardních procesů sériové výroby
 • význam úrovně metod a jejich ovlivňujících veličin
 • předpoklady používání MTM-UAS

Účastník umí

prakticky používat Základní procesy MTM-UAS a Standardní procesy MTM-UAS v systému procesních prvků MTM-UAS, zvláště:

 • pro strukturování, plánování a tvorbu procesů a pracovišť
 • pro popis a vyhodnocení pracovního obsahu
 • pro vývoj a popis vnitropodnikových standardních procesů

Obsah

 • historický vývoj rozborové metody MTM-UAS
 • význam měření práce, metody měření práce, datové úrovně
 • použití MTM-UAS v podniku
 • analýzy – postup při sestavování, technika rozborů
 • hodnoty rozsahu výroby – použití, zpracování
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Základní cena: 33 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 30 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 16.10.2020
Lektor: Ing. Ivan Malý
tel. +420 721 412 681
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení kurzu v 8:30 hod. Místo konání: Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav.
Místo konání:
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko
Datum závěr. zk.: 13.11.2020
Lektor: Ing. Jozef Repko
tel. +421911567077
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení kurzu v 8:30 hod. Místo konání: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko
Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 11.12.2020
Lektor: Milan Skála
tel. +420 774 293 290
Poznámky:
Začátek kurzu a prezence v pondělí v 8:30 hod. Místo konání kurzu: Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav