-----------------------------JS-------------

MTM-UASZákladní cena:
34 650,- Kč

Cena pro členy Sdružení:
31 500,- Kč

Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu
Odhlášení účastníka provedené písemně přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu

nebude účtován žádný storno poplatek

20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu

13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu

5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu

na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Obsah kurzu

Kurz MTM-UAS je datový systém MTM vhodný pro sériovou výrobu typ procesu 2.

.

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost předchozího absolvování kurzů MTM-1 Base.

.

MTM-UAS v této části staví na poznatcích z MTM-1 Base. Rozšiřuje praktickým způsobem znalosti a dovednosti tvorby vlastních analýz. Popisuje možnosti v stávajícím, ale i plánovaném procesu. Učí analýzou uspořádat poznatky k tvorbě pracovišť, navrhování přípravků, pomůcek a nástrojů, poznatky pro učení a vývoj metod práce.

Absolvování kurzu MTM-UAS opravňuje k provádění analýz v MTM-UAS.

Cíl

Cílem kurzu je nácvik tvorby časových analýz, možnost využití MTM-UAS při návrhu produktů, výrobních prostředků, pracovních postupů a trvalé zlepšování podnikových procesů v podmínkách sériové výroby.

Kurz MTM-UAS zprostředkovává znalosti a zručnosti ohledně obsahu, systematičnosti a praktického používání systému procesních prvků MTM-UAS, který se skládá ze systému prvků Základních procesů MTM-UAS a ze Standardních procesů MTM-UAS.

Účastník zná

 • systém procesních prvků MTM-UAS a pozadí vývoje
 • začlenění MTM-UAS do systému procesních prvků MTM
 • principy vývoje a popisu standardních procesů sériové výroby
 • význam úrovně metod a jejich ovlivňujících veličin
 • předpoklady používání MTM-UAS

Účastník umí

prakticky používat Základní procesy MTM-UAS a Standardní procesy MTM-UAS v systému procesních prvků MTM-UAS, zvláště:

 • pro strukturování, plánování a tvorbu procesů a pracovišť
 • pro popis a vyhodnocení pracovního obsahu
 • pro vývoj a popis vnitropodnikových standardních procesů

Obsah

 • historický vývoj rozborové metody MTM-UAS
 • význam měření práce, metody měření práce, datové úrovně
 • použití MTM-UAS v podniku
 • analýzy – postup při sestavování, technika rozborů
 • hodnoty rozsahu výroby – použití, zpracování
 • závěrečná zkouška

Zvolte termín:

    21.10.2024 - 25.10.2024

    Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko

Lektor: Ing. Jozef Repko
E-Mail: Jozef.Repko@czechmtm.cz
Tel: +421911567077
Počet přihlášených: 1/10

    4.11.2024 - 8.11.2024

    Českobratrské náměstí 1392, 293 01 Mladá Boleslav

Lektor: Ing. Ivan Malý
E-Mail: marfvt@seznam.cz
Tel: +420 721 412 681
Počet přihlášených: 2/10

Kontaktuje nás!


Máte nějaké otázky? Náš tým je připravený na ně odpovědět.

Zadejte Vaše jméno
Zadejte Vaší emailovou adresu
Špatný tvar emailu
Zadejte Váš telefon
Zadejte vaší zprávu