MTM-MEK

MTM-MEK je datový systém MTM pro malosériovou a kusovou výrobu typ procesu 3.

.

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost předchozího absolvování kurzů MTM-1 Base.

Kurz MTM-MEK poskytuje znalosti o systému a používání systému procesních prvků MTM-MEK. Skládá se ze Základních procesů MTM-MEK a ze Standardních procesů MTM-MEK.

Učební cíle

Účastník zná

 • předpoklady používání MTM-MEK
 • systém procesních prvků MTM-MEK a pozadí vývoje
 • začlenění MTM-MEK do systému procesních prvků MTM
 • principy vývoje a popisu procesů pro kusovou a malosériovou výrobu (typ procesu 3)
 • význam úrovně metod a jejich ovlivňujících veličin

Účastník umí prakticky používat systém procesních prvků MTM-MEK, zvláště

 • pro popis a vyhodnocení pracovního obsahu pro kusovou a malosériovou výrobu
 • pro strukturování, plánování a tvorbu procesů a pracovišť
 • pro vývoj a popis vnitropodnikových standardních procesů
 • pro tvorbu podkladů pro optimalizaci procesů

Obsah

 • historický vývoj rozborové metody MTM-MEK
 • význam měření práce, metody měření práce, datové úrovně
 • Základní hodnoty MTM-MEK + procvičování
 • Standardní hodnoty MTM-MEK + procvičování
 • použití MTM-MEK v podniku
 • postup při sestavování analýz MTM, technika rozborů
 • hodnoty rozsahu výroby – vytvoření a použití
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Základní cena: 33 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 30 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 25.9.2020
Lektor: Milan Skála
tel. +420 774 293 290
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení kurzu je v 8:30 hod. Místo konání: Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav.