MTM-MEK

MTM-MEK je datový systém MTM pro malosériovou a kusovou výrobu.

.

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost předchozího absolvování kurzů MTM-1.

Školení MEK zprostředkovává znalosti a zručnosti ohledně obsahu, systematičnosti a praktického používání systému procesních prvků MEK, který se skládá ze systému prvků základních procesů MEK a ze standardních procesů MEK.

Učební cíle

Účastník zná

 • systém procesních prvků MEK a pozadí vývoje,
 • začlenění MEK do systému procesních prvků MTM,
 • principy vývoje a popisu standardních procesů pro typ procesu 3,
 • význam úrovně metod a jejich ovlivňujících veličin,
 • předpoklady používání MEK.

Účastník umí prakticky používat systém procesních prvků MEK, zvláště

 • pro strukturování, plánování a tvorbu procesů a pracovišť
 • pro popis a vyhodnocení pracovního obsahu
 • pro vývoj a popis vnitropodnikových standardních procesů

Obsah

 • historický vývoj rozborové metody MEK
 • význam měření práce, metody měření práce, datové úrovně
 • základní hodnoty MEK – procvičování
 • nadstavbové hodnoty MEK – procvičování
 • použití MEK v podniku
 • analýzy – postup při sestavování, technika rozborů
 • hodnoty rozsahu výroby – použití, zpracování
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Cena: 21 000,- Kč
Cena pro aspiranty Sdružení: 18 600,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 17 200,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 20.12.2019
Lektor: Milan Skála
tel. +420 774 293 290
Poznámky:
Kurz probíhá 5 dní, zahájení a prezence je v den zahájení v pondělí v 8:30 hod. Místo konání: Vzdělávací centrum Sdružení MTM, Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav. S sebou si vezměte: psací potřeby, kalkulačku, poznámkový blok, zvýrazňovač.