MTM-SD

MTM-SD je datový systém pro sériovou výrobu typ procesu 2 vyšší úroveň, vhodný pro stacionární pracoviště např. v lisovnách, svařovnách a pro manuální práce s opakujícím se cyklem. Popisuje možnosti v stávajícím, ale i plánovaném procesu.Učí analýzou uspořádat poznatky k tvorbě a úpravě pracovišť, navrhování přípravků, pomůcek a nástrojů, vytváří podklady pro učení a vývoj metod práce.

.

Podmínkou účasti tohoto kurzu je nutnost předchozího absolvování kurzů MTM-1 BASE.

Cíl

Využití teoretických znalostí MTM-SD k řízení produktivity práce. Schopnost tvorby analýz a práce s nimi.

Účastník zná

 • systém procesních prvků MTM-SD a pozadí vývoje,
 • začlenění MTM-SD do systému procesních prvků MTM,
 • principy vývoje systému prvků Základních hodnot MTM-SD,
 • principy vývoje systému prvků Víceúčelových hodnot MTM-SD

Účastník umí

prakticky používat Základní hodnoty MTM-SD, zvláště

 • pro strukturování, plánování a tvorbu procesů a pracovišť,
 • pro popis, vyhodnocení postupů a porovnání rozličných postupů
 • zlepšování existujících pracovních systémů.
 • pro vývoj a popis vnitropodnikových standardních procesů.

Obsah

 • historický vývoj rozborové metody MTM-SD
 • Základní hodnoty MTM-SD + procvičování
 • Obecné hodnoty MTM-SD + procvičování
 • Víceúčelové hodnoty MTM-SD + procvičování
 • upevňování analyzační techniky dle filmu
 • použití MTM-SD v podniku
 • postupy při sestavování analýz
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Základní cena: 33 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 30 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Brose, Prievidza
Datum závěr. zk.: 18.9.2020
Lektor: Ing. Ján Zaic
tel. +420 778 752 673
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení je v 8:30 hod. Místo konání: Firma Brose, Prievidza
Místo konání:
Brose, Kopřivnice
Datum závěr. zk.: 23.10.2020
Lektor: Ing. Ján Zaic
tel. +420 778 752 673
Poznámky:
Začátek kurzu a prezence v pondělí v 8:30 hod. Místo konání kurzu: Brose, Kopřivnice