Úvod do MTM-1 a MTM-UAS

Účelem kurzu je základní seznámení s metodou normování práce (metoda MTM).

Jedná se o úvod do problematiky, přehled využití metod MTM-1 a UAS a praktické příklady. Kurz poskytuje přehled o znalostech a dovednostech potřebných k plánování a použití MTM v podniku. Cílem kurzu je, aby se absolvent kurzu dokázal orientovat v analýzách MTM a souvisejících materiálech vytvořených na základě těchto analýz.

MTM je v současné době již nezpochybnitelným standardem pro optimalizaci výrobků a procesů v průběhu všech výstavbových stupňů tvorby hodnot v podniku.

Cílové skupiny účastníků:

Kurz je určen pro zaměstnance útvaru plánování.

Rozsah: 24 vyuč. hod., (3 PD)

Základní cena: 18 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 15 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.:  
Lektor: Milan Skála
tel. +420 774 293 290
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení kurzu v 8:30 hod. Místo konání: Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav.
Místo konání:
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko
Datum závěr. zk.:  
Lektor: Ing. Jozef Repko
tel. +421911567077
Poznámky:
Začátek kurzu a prezence v 8:30 hod. Místo konání kurzu: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko