-----------------------------JS-------------

Základy průmyslové ERGONOMIEZákladní cena:
87 150

Cena pro členy Sdružení:
83 000

Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu
Odhlášení účastníka provedené písemně přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu

nebude účtován žádný storno poplatek

20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu

13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu

5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu

na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Obsah kurzu

Ergonomie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi člověkem a ostatními prvky systému a využívá poznatků, údajů, zásad a metod k takovému řešení, aby bylo dosaženo optimální pohody člověka při jeho činnosti a požadované výkonnosti.

Definice ergonomie přijatá na 14. kongresu IEA v San Diegu 2001

Učební cíl

Naučit se optimalizovat z ergonomického hlediska pracoviště a nacházet potenciál pro zlepšení pracovních podmínek.

Vhodnou cílovou skupinou jsou: konstruktér, projektant, technolog, plánovač, průmyslový inženýr, bezpečnostní technik, mistr, koordinátor výroby, pracovní lékař, personalista.

.

Školení probíhá vždy v mateřské firmě.

Obsah

1. den - úvod do ergonomie
 • vznik a vývoj ergonomie, úkoly a cíle
 • stres, stresory, zátěž
 • antropometrie a antropocentrismus
 • fyziologie práce,pracovní výkon
 • řešení pracovního místa
 • pracovní a manipulační roviny
 • základní pracovní polohy
 • nefyziologické pracovní polohy
 • monotonie, jednostranná zátěž
 • ovládače, sdělovače
 • manipulace s břemeny
 • způsoby manipulace
 • přípustné hmotnostní limity
 • pracovní prostředí
 • hluk, vibrace, mikroklima, osvětlení
 • pracovní rizika – vyhledávání a předcházení rizik
 • bezpečnostní prvky
 • pracoviště s PC
 • uspořádání pracoviště
 • organizace práce (přestávky)
 • legislativa ČR vztahující se k ergonomii – pracovním podmínkám
2. den - praktická cvičení - uplatnění získaných informací z prvního dne
 • sestavit pracovní týmy ze 2 – 3 posluchačů
 • zvolit pracoviště, které bude hodnoceno
 • popsat stávající pracoviště
 • zpracovat optimalizační návrh
 • obhajoba navrženého řešení + diskuse

Doporučený počet 10 - 12 účastníků

Zvolte termín:
V současné době nenabízíme žádný termín. V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás!


Máte nějaké otázky? Náš tým je připravený na ně odpovědět.

Zadejte Vaše jméno
Zadejte Vaší emailovou adresu
Špatný tvar emailu
Zadejte Váš telefon
Zadejte vaší zprávu
GDPR, Copyright © 2021 - Sdružení MTM pro Českou republiku a Slovenskou republiku, z. s.