Základy průmyslové ERGONOMIE

Ergonomie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi člověkem a ostatními prvky systému a využívá poznatků, údajů, zásad a metod k takovému řešení, aby bylo dosaženo optimální pohody člověka při jeho činnosti a požadované výkonnosti.

Definice ergonomie přijatá na 14. kongresu IEA v San Diegu 2001

Učební cíl

Naučit se optimalizovat z ergonomického hlediska pracoviště a nacházet potenciál pro zlepšení pracovních podmínek.

Vhodnou cílovou skupinou jsou: konstruktér, projektant, technolog, plánovač, průmyslový inženýr, bezpečnostní technik, mistr, koordinátor výroby, pracovní lékař, personalista.

.

Školení probíhá vždy v mateřské firmě.

Obsah

1. den - úvod do ergonomie
 • vznik a vývoj ergonomie, úkoly a cíle
 • stres, stresory, zátěž
 • antropometrie a antropocentrismus
 • fyziologie práce,pracovní výkon
 • řešení pracovního místa
 • pracovní a manipulační roviny
 • základní pracovní polohy
 • nefyziologické pracovní polohy
 • monotonie, jednostranná zátěž
 • ovládače, sdělovače
 • manipulace s břemeny
 • způsoby manipulace
 • přípustné hmotnostní limity
 • pracovní prostředí
 • hluk, vibrace, mikroklima, osvětlení
 • pracovní rizika – vyhledávání a předcházení rizik
 • bezpečnostní prvky
 • pracoviště s PC
 • uspořádání pracoviště
 • organizace práce (přestávky)
 • legislativa ČR vztahující se k ergonomii – pracovním podmínkám
2. den - praktická cvičení - uplatnění získaných informací z prvního dne
 • sestavit pracovní týmy ze 2 – 3 posluchačů
 • zvolit pracoviště, které bude hodnoceno
 • popsat stávající pracoviště
 • zpracovat optimalizační návrh
 • obhajoba navrženého řešení + diskuse

Doporučený počet 10 - 12 účastníků

Rozsah: 16 vyuč. hod., (2 PD)

Cena: 68 000,- Kč za skupinu
Cena pro aspiranty Sdružení: 61 200,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 54 400,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.czV současné době nenabízíme žádný termín. V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte.

Kontakt:
Ing. Renata Povolná
tel. +420 774 293 981
e-mail: renata.povolna@czechmtm.cz