-----------------------------JS-------------

EAWSZákladní cena:
34 650,- Kč

Cena pro členy Sdružení:
31 500,- Kč

Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu
Odhlášení účastníka provedené písemně přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu

nebude účtován žádný storno poplatek

20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu

13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu

5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu

bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu

na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Obsah kurzu

Metodika EAWS byla vyvinutá Institutem pro ergonomii Darmštatdské Technické Univerzity (IAD) ve spolupráci s Mezinárodním MTM úřadem a otestována u evropských výrobců automobilů a jejich dodavatelů. EAWS představuje ergonomický nástroj 1.úrovně (rychlý skreening), kterým může být vyhodnocována úroveň biomechanického přetížení. EAWS se může používat pro rychlou analýzu rizika pro konkrétního zaměstnance nebo rychlou analýzu rizika v rámci návrhu pracoviště nebo jeho stávajícího hodnocení. EAWS je ve své podstatě screening (zmapování) rizikových oblastí. V případě zjištění rizik je potřeba provést podrobnou ergonomickou analýzu (2. úroveň vyhodnocení ergonomických rizik), která přesně určí příčiny které negativně ovlivňují ergonomii pracoviště a navrhuje řešení.

Učební cíle

Účastník zná:

 • základy ergonomie a její zakotvení v evropské legislativě
 • hodnocení ergonomických rizik v kontextu postupů MTM
 • teoretické základy a východiska metody MTM-EAWS
 • možnosti metody MTM-EAWS a oblasti jejího použití

Účastník umí:

 • hodnotit úrovně biomechanického zatížení na pracovišti
 • plánovat pracovní procesy s ohledem na ergonomii pracoviště
 • zlepšovat existující pracovní systémy

Obsah

 • úvod do problematiky ergonomie výrobních pracovišť
 • struktura a základní principy metodiky MTM-EAWS
 • popis jednotlivých sekcií metodiky
 • hodnocení pomocí metodiky MTM-EAWS
 • závěrečná zkouška

Zvolte termín:

    2.12.2024 - 6.12.2024

    Českobratrské náměstí 1392, 293 01 Mladá Boleslav

Lektor: ing. Martin Ondriga PhDr.
E-Mail: martin.ondriga@ergoconsult.sk
Tel: +421 904 249 939
Počet přihlášených: 2/10

Kontaktuje nás!


Máte nějaké otázky? Náš tým je připravený na ně odpovědět.

Zadejte Vaše jméno
Zadejte Vaší emailovou adresu
Špatný tvar emailu
Zadejte Váš telefon
Zadejte vaší zprávu