MTM-EAWS

Metodika EAWS byla vyvinutá Institutem pro ergonomii Darmštatdské Technické Univerzity (IAD) ve spolupráci s Mezinárodním MTM úřadem a otestována u evropských výrobců automobilů a jejich dodavatelů. EAWS představuje ergonomický nástroj 1.úrovně (rychlý skreening), kterým může být vyhodnocována úroveň biomechanického přetížení. EAWS se může používat pro rychlou analýzu rizika pro konkrétního zaměstnance nebo rychlou analýzu rizika v rámci návrhu pracoviště nebo jeho stávajícího hodnocení. EAWS je ve své podstatě screening (zmapování) rizikových oblastí. V případě zjištění rizik je potřeba provést podrobnou ergonomickou analýzu (2. úroveň vyhodnocení ergonomických rizik), která přesně určí příčiny které negativně ovlivňují ergonomii pracoviště a navrhuje řešení.

Učební cíle

Účastník zná:

 • základy ergonomie a její zakotvení v evropské legislativě
 • hodnocení ergonomických rizik v kontextu postupů MTM
 • teoretické základy a východiska metody MTM-EAWS
 • možnosti metody MTM-EAWS a oblasti jejího použití

Účastník umí:

 • hodnotit úrovně biomechanického zatížení na pracovišti
 • plánovat pracovní procesy s ohledem na ergonomii pracoviště
 • zlepšovat existující pracovní systémy

Obsah

 • úvod do problematiky ergonomie výrobních pracovišť
 • struktura a základní principy metodiky MTM-EAWS
 • popis jednotlivých sekcií metodiky
 • hodnocení pomocí metodiky MTM-EAWS
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Základní cena: 33 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 30 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 20.11.2020
Lektor: ing. Martin Ondriga PhDr.
tel. +421 904 249 939
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení kurzu v 8:30 hod. Místo konání: Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav.