MTM-1 Base

Zkrácená verze základního kurzu MTM-1. Pojednává o metodě MTM-1 známé pod pojmem MTM-Základní postupy, které jsou základem všech datových systémů MTM.

MTM-1 Base umožňuje pouze prvotní základní pochopení praktické práce s technikami MTM v takových aplikacích, jako je plánování produktů a výrobních prostředků, utváření pracovních postupů a pracovních metod, ergonomické vytváření pracovních systémů a trvalé zlepšování procesů probíhajících v nejrůznějších oblastech podniku.

Absolvování semináře MTM-1 Base neopravňuje k provádění analýz v MTM-1 ani k absolvování ostatních kvalifikací, s výjimkou MTM-MEK. Pro ostatní kvalifikace (MTM-2, MTM-SD, MTM-UAS) je k získání plnohodnotného certifikátu nutné absolvovat seminář MTM-1 v plném rozsahu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zkrácenou verzi kurzu MTM-1 (z 80 na 24 hodin), je probíraná látka procvičována v minimálním rozsahu. Proto slouží pouze ke všeobecnému přehledu o metodě a je určena pro ty zaměstnance, kteří ke své práci potřebují přehled o metodě a nebudou sami provádět analýzy metodou MTM-1.

Učební cíle jsou v rámci informativního charakteru totožné s kurzem MTM-1

Účastník zná

 • vývoj a stavbu základních postupů MTM
 • zařazení základních postupů MTM do vícerozměrného datového systému MTM
 • oblasti použití základních postupů MTM

Účastník umí

 • plánování a tvorbu pracovních procesů a pracovišť
 • popis a obecné hodnocení pracovních obsahů
 • zlepšování existujících pracovních systémů.

Obsah

 • úvod do vývoje systémů předem stanovených časů
 • úvod do MTM – základního systému k popisu pracovního postupu
 • jednotlivé základní pohyby rukou
 • jednotlivé základní pohyby těla
 • mentální funkce
 • složené pohyby, práce oběma rukama
 • přesnost metody MTM, náročnost kontroly
 • koncept dat MTM
 • závěrečná zkouška

Rozsah: 24 vyuč. hod., (3 PD)

Cena: 11 400,- Kč
Cena pro aspiranty Sdružení: 10 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 9 100,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.czV současné době nenabízíme žádný termín. V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte.

Kontakt:
Ing. Renata Povolná
tel. +420 774 293 981
e-mail: renata.povolna@czechmtm.cz