Základy průmyslové ergonomie

určeno pro: konstruktéry, technology, průmyslové inženýry, bezpečnostní techniky, mistry a koordinátory výroby, projektanty

1. den:

Seminář – cíl: získat základní informace o ergonomii

Obsah:

 • úvod do ergonomie (vznik a vývoj ergonomie, úkoly a cíle, stres, stresory, zátěž, antropometrie a antropocentrismus, fyziologie práce, pracovní výkon)
 • řešení pracovního místa (pracovní a manipulační roviny, základní pracovní polohy, nefyziologické pracovní polohy, monotonie, jednostranná zátěž, ovládače, sdělovače)
 • manipulace s břemeny (způsoby manipulace, přípustné hmotnostní limity)
 • pracovní prostředí (hluk, vibrace, mikroklima, osvětlení)
 • pracovní rizika (vyhledávání a předcházení rizik, bezpečnostní prvky)
 • pracoviště s PC (uspořádání pracoviště, organizace práce)
 • legislativa ČR (vztahující se k ergonomii – pracovním podmínkám)

2. a 3. den:

praktická cvičení – cíl: naučit se optimalizovat z ergonomického hlediska pracoviště a nacházet potenciál pro zlepšení pracovních podmínek

Zlepšování ergonomie pracovišť je třeba chápat jako trvalý proces směřující k zvýšení produktivity, kvality a snížení nemocnosti a fluktuace.

Způsob práce při praktických cvičeních:

 1. sestavit z posluchačů 2 – 3 pracovní týmy
 2. zvolit pracoviště, které bude hodnoceno
 3. popsat stávající pracoviště
 4. zpracovat optimalizační návrh
 5. návrh přednese mluvčí týmu
 6. obhajoba navrženého řešení + diskuse (odbornou diskusi moderují lektoři)

Závěr cvičení: okamžité uplatnění získaných informací a možnost naučit se hledat potenciál pro zlepšení ergonomie, které nemusí být pouze investičního charakteru.

Doporučený počet účastníků: 8–10

Seminář se uskutečňuje vždy v podmínkách příslušné firmy, aby bylo možné získané návrhy na zlepšení využít.

Studijní materiál: účastníci obdrží odborná skripta, seznam norem, Ergonomický standard vycházející z legislativy ČR.

Rozsah: 24 vyuč. hod., (3 PD)

Cena: 78 000,- Kč
Cena pro aspiranty Sdružení: 70 200,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 62 400,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.czV současné době nenabízíme žádný termín. V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte.

Kontakt:
Ing. Renata Povolná
tel. +420 774 293 981
e-mail: renata.povolna@czechmtm.cz