MTM-Logistik

MTM-Logistik je datový systém MTM pro procesy logistiky.

Učební cíle

Školení MTM-Logistik zprostředkovává znalosti a zručnosti ohledně obsahu, systematiky a praktického používání procesních prvků MTM-Logistik, který se skládá ze standardních manuálních a transportních procesů.

Účastník zná:

 • popis logistických procesů a jejich průběh
 • vizualizaci logistických procesů
 • optimalizaci rozmístění skladové techniky
 • optimalizaci a vyhodnocení logistických procesů
 • používání časových kódů MTM pro logistiku
 • stanovení personálních potřeb a časové náročnosti procesů

Účastník umí po absolvování kurzu prakticky používat datový koncept MTM-Logistik v systému procesních prvků, zvláště pro:

 • strukturování, plánování a tvorbu procesů a pracovišť
 • popis a vyhodnocení pracovního obsahu
 • vývoj a popis vnitropodnikových materiálových toků a procesních standardů

Obsah

 • základy a pojmy logistiky
 • druhy transportů a skladování
 • tvorba analýz-postup při sestavování, technika rozborů
 • plánování a projektování logistiky
 • sběr a vyhodnocení dat
 • uspořádání a optimalizace pracovišť
 • závěrečná zkouška

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost absolvování kurzů MTM-UAS.

Rozsah: 40 vyuč. hod., (5 PD)

Základní cena: 33 000,- Kč
Cena pro členy Sdružení: 30 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Storno podmínky za zrušení přihlášených účastníků kurzu

Odhlášení účastníka provedené písemně* přihlašovatelem:

21 pracovních dní nebo více před sjednaným začátkem kurzu
- nebude účtován žádný storno poplatek
20 až 14 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny kurzu
13 až 6 pracovních dní před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
5 pracovních dní a méně před sjednaným začátkem kurzu
- bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu
na storno poplatku se netrvá, jestliže bude mít účastník náhradníka

Storno přihlášky je nutné zasílat písemně e-mailem na adresu: renata.povolna@czechmtm.cz nebo radka.simunkova@czechmtm.cz

Přehled vypsaných termínů:

Místo konání:
Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav
Datum závěr. zk.: 27.11.2020
Lektor: Ing. Jozef Repko
tel. +421911567077
Poznámky:
Zahájení a prezence v den zahájení kurzu v 8:30 hod. Místo konání: Českobratrské náměstí 1392, Mladá Boleslav.
Místo konání:
Ráztočná 16, Bratislava
Datum závěr. zk.: 4.12.2020
Lektor: Ing. Jozef Repko
tel. +421911567077
Poznámky: