Úvodní pokyny

Jak probíhá přihlášení na konkrétní kurz?

V levé části si vyberte kurz. Ve střední části se zobrazí základní informace o rozsahu a cenách. V pravé části se zobrazují vypsané termíny a základní informace o konání kurzu, po kliknutí na ikonu  informační ikona se zobrazí podrobnější popis kurzu a jeho obsazenost. Věnujte pozornost počtu již evidovaných přihlášek a poznámkám k tomuto kurzu.

Jak přihlásit účastníky na školení?

V pravé části katalogu zaškrtněte příslušný termín konání a použijte tlačítko „Přihlásit“. Vyplňte pole formuláře, zadejte počet přihlašovaných účastníků školení a stiskněte tlačítko „Dále“. Následně vyplňte požadovaná pole pro jednotlivé účastníky, zvláštní pozornost věnujte číslu objednávky a telefon uveďte v mezinárodním tvaru. Pro dokončení přihlášky pokračujte stisknutím tlačítka „Dále“. Až bude objednávka dokončena, obdržíte e-mailem přihlášku na tento termín, v níž naleznete i patřičné podrobnosti. Současně se Vám zobrazí rekapitulace přihlášky, kterou je možno vytisknout.

Jak postupovat v případě, kdy se účastník nemůže zúčastnit kurzu a je za něj vyslán náhradník?

E-mailem zašlete požadavek na změnu účastníka včetně případného nového čísla objednávky.

Jak se dozvím, že byl kurz zrušen?

Nenaplní-li se kurz minimálním počtem účastníků, bude zrušen. O zrušení kurzu budete informováni e-mailem týden před jeho plánovaným konáním.

Jak odhlásit účastníky z kurzu?

Zašlete e-mailem požadavek obsahující název kurzu, termín konání a seznam účastníků, které z tohoto termínu chcete odhlásit.

Jak přehlásit účastníky na jiný termín?

Přehlášení účastníků z jednoho termínu na jiný není možné. Nejprve tedy proveďte jeho odhlášení (viz. „Jak odhlásit účastníky z kurzu?“) a následně jej znovu přihlaste na jiný termín prostřednictvím našeho on-line katalogu.

Kam směřovat Vaše e-maily?

radka.simunkova [zavináč] czechmtm.cz nebo renata.povolna [zavináč] czechmtm.cz

 Aktuální přehled kurzů Aktuální přehled kurzů


Novinky

18.1.2012 - MTM-Praktik

Od roku 2012 nabízíme seminář Praktik - nový produkt ve vzdělávacím systému MTM.

17.1.2012 - Obnovovací kurz MTM

Nový produkt Obnovovací kurz MTM od roku 2012 nabízíme jako interní kurz pro firmu Škoda Auto, pro další firmy bude nabízen v příštím roce podle projeveného zájmu.

14.12.2010 - Storno podmínky

Na prosincovém Členském shromáždění, byly odsouhlaseny storno podmínky při odhlášení účastníka z kurzu. Tyto podmínky jsou podrobně popsány u každého jednotlivého kurzu v katalogu školení. JH

8.4.2010 - Možnost objednání výukových podkladů

Byla spuštěna možnost elektronického objednání výukových materiálů v "katalogu". Zatím pouze MTM-1 CZ. Ostatní podklady budou průběžně doplňovány tak, jak budou postupně upravovány dle plánu IMD do celosvětově platných standardů. Zde najdete také odkaz na VTC v ČB, kde jsou aktuální informace a přibližné termíny dokončení MTM-UAS Master a MTM-2 Master. JH.


Místa konání kurzů


Vzdělávací centrum MTM

v Mladé Boleslavi

Českobratrské náměstí 1392, 293 01 Mladá Boleslav (mapa, GPS: 50°24'52.138"N, 14°54'16.420"E)


Ubytování si zajišťují objednatelé či účastníci sami.Možnosti ubytování v Ml. Boleslavi

A*** Hotel Trumf

Pro účastníky školení je v tomto hotelu dohodnuta sleva, při rezervaci ubytování nahlašte, že jste účastníkem kurzu, který pořádá Sdružení MTM pro ČR a SR.